دولت عشق

"مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم/دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم" مولوی

 
» غم مخور :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/٢٠
» این حنجره، این باغ صدا را نفروشید :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۳
» هرچه از خاک سرودم، به سماعم نکشاند :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» بنده عشق :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸
» یار :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱/۱۱
» چشمِ انتظار :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» بگذرید :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» کاشکی می‌دیدم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٧
» موج :: جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٧
» بزم ناز :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱۱/٤
» امیرکبیر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» پاسخ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٧
» فراقی :: یکشنبه ۱۳٩٠/٩/٢٠
» دل به پاییز نسپرده‌‌ایم :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۸
» جان و جهان :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٧/٧
» دلُم هواتِ کرده بود :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱٥
» وقت رندی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٠
» عشق یعنی :: جمعه ۱۳٩٠/٦/٤
» بی‌حرمتی به ساحت خوبان :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
» شورم را :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٤
» تاریخ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٥
» میخانه :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
» شاهنامه :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٥
» انسان :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۱
» بهار آرزو :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٥
» دلارام :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱
» تو مگر که جان جانی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٥
» عشق :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
» زن :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» عاشق :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٧
» دل دیوانه :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» دریا :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» برف نو :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» آنک از من سر کشیدی :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
» جام تهی :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱
» ایران زمین :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٧
» خانه ی پر نور :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/۸
» قطرات سه گانه :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/۱٦
» ساقیا :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۱٥
» گلهای یاس :: جمعه ۱۳۸٩/٥/٢٢
» بت پرست :: شنبه ۱۳۸٩/٥/٩
» شمع :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٩
» قاصدک :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/٢۳
» زندگی رسم خوشایندی است :: جمعه ۱۳۸٩/٤/۱۸
» درس سحر :: دوشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٤
» اگر چه نزد شما تشنه ی سخن بودم :: جمعه ۱۳۸٩/۳/٧
» صبح است :: شنبه ۱۳۸٩/۳/۱
» عشق :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/٢
» بیان وادی عشق :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱/٢٥
» باغبان :: جمعه ۱۳۸٩/۱/٢٠
» بهار بهار :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» بمیرم :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
» سیمرغ عشق :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» بجستم :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۸
» کار دیگر :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/۳٠
» مست تر شو تا غدیر از عید قربان بگذرد :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۱٠
» به جهان خرم از آنم :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/٩
» گندم :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۳
» ترقیِ معکوس :: دوشنبه ۱۳۸۸/۸/۱۱
» کشتی ارباب هنر :: دوشنبه ۱۳۸۸/۸/٤
» مسمّطی :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٧/۳٠
» آتش خرمن عزیزان :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٧/٢۸
» راه عشق :: دوشنبه ۱۳۸۸/٧/٢٠
» این خانه ... :: جمعه ۱۳۸۸/٧/۱٠
» معلم و شاگرد :: جمعه ۱۳۸۸/٧/۳
» بر سواد سنگ فرش راه :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/۱
» شبانه :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٦/۱٢
» مدرسه عشق :: دوشنبه ۱۳۸۸/٦/٢
» اهل کاشانم :: شنبه ۱۳۸۸/٥/۱٠
» انسانم آرزوست :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٥/٦
» هنر گام زمان :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٥
» باده پرست :: جمعه ۱۳۸۸/٤/۱٩
» نقش دیگر :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/۱٦
» رقاصه ... :: شنبه ۱۳۸۸/٤/۱۳
» آیین تقوی :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/٢۸
» آینه در آینه :: شنبه ۱۳۸۸/۳/٢
» الهی! :: جمعه ۱۳۸۸/٢/٢٥
» گوشه نشینان :: دوشنبه ۱۳۸۸/٢/۱٤
» بوی جوی مولیان :: دوشنبه ۱۳۸۸/٢/٧
» ای دل شکایت ها مکن :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱/٢٥
» رباعی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» نوروز :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» رباعی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» باد نوروزی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» رباعی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» قطعه :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» شبانه :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» دیباچه :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» ستاره ای بدرخشید :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
» طبیعتِ بی جان :: شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» کار جهان سر آید :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
» شکر خدا :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» بر سرمای درون :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» آورده اند که ... :: جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٩
» آفتاب وفا :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٧
» امید دیدار :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٦
» از ماست که بر ماست :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٥
» نغمه :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٤
» موسی و شبان :: شنبه ۱۳۸٧/۱٢/۳
» سخن تازه :: جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٢
» سودای بتان :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱
» زاغ و کبک :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» گل خندان :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» پروانه ی بی پروا :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» تک بیتی :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» اقلیم عشق :: شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
» شراب روحانی :: شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
» ملک سلیمان :: شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
» همای سعادت :: شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
» شعر ناتمام :: جمعه ۱۳۸٧/۱۱/٤
» ترکیب بند :: جمعه ۱۳۸٧/۱٠/٢٧
» رباعی :: جمعه ۱۳۸٧/۱٠/٢٧
» ترجیع بند :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٦
» ترکیب بند :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٦
» مثنوی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٦
» چشم به راه :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» ترانه ی من :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» آورده اند که... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
» چشم یاری :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» طواف کربلا :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» کوچه :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» باد بهاری :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٥
» قطعه :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٥
» غزل :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢
» قطعه :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢
» من و خدا :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱
» فریادرسی می آید :: جمعه ۱۳۸٧/٩/٢٩
» شبانه :: جمعه ۱۳۸٧/٩/٢٩
» غزل :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٩/٢۱
» نور خدا :: شنبه ۱۳۸٧/۸/٢٥
» کلاغ پر :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۸/٩
» ای جماعت! :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٧
» پشت دریاها :: شنبه ۱۳۸٧/۸/٤
» تو را من چشم در راهم... :: شنبه ۱۳۸٧/۸/٤
» آورده اند که... :: جمعه ۱۳۸٧/۸/۳
» قطعات :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۳٠
» تحمیدیّه :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۳٠