دولت عشق

"مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم/دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم" مولوی

 
قطعات
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۳٠
 

قطعات

از حافظ

  • از دیوان حافظ

سـاقـیـا پیـمـانه پـر کـن زانکـه صـاحـب مجلسـت

 آرزو  می بـخشـد  و  اسـرار  می دارد نـگـاه

جـنت نـقد است اینجـا عیش و عـشرت تـازه کـن

زانـکـه در جـنت خدا بـر بنـده نـنویـسد گنـاه

دوستـداران  دوستـکـامـنـد  و  حـریـفـان   بـا  ادب 

 پیشکـاران نـیکنـام وصـف نـشینـان نـیکخواه

ساز چنگ آهنگ عشرت صحن مجلس جای رقص

خـال جـانـان  دانـه دل  زلـف سـاقی  دام راه

دور از ایـن بـهتـر  نـگـردد  سـاقیـا  عـشـرت  گـزیـن

 جای ازین خوشتر نباشد حافظا ساغر بخواه

*

در این ظلمت سرا تا کی به بوی دوست بنشینم

گهی انگشت بر دندان گهی سر بر سر زانو

بیـا   ای   طـایـر   دولــت   بیـاور   مـژده   وصـلی

عـسی الایـام ان یرجـعن قومـا کـالذی کـانوا

*

بـر تـو خـوانـم  ز دفـتر  اخـلاق                                      آیـتی  در  وفـا  و  در  بـخشش

هـر کـه بخـراشدتـجگـر به جفـا                                     همچـو کـان کـریـم زر بـخشش

کم مباش از درخت سایه فکن                                     هرکه سنگت زند ثمر بـخشش

از صـدف یـاد گـیر نکـته  حـلـم                                      هرکـه برٌد سـرت گـهر بـخشش


 
comment دیدگاه ()