دولت عشق

"مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم/دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم" مولوی

 
قطعه
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
 

قطعه ای

از حافظ


سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بردوام

سال خرم, فال نیکو, مال وافر, حال خوش

اصل ثابت, نسل باقی, تخت عالی, بخت رام


 
comment دیدگاه ()