دولت عشق

"مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم/دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم" مولوی

 
غم مخور
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/٢٠
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
وقت رندی
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٠
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
میخانه
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
درس سحر
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٤
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
صبح است
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۳/۱
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
کار دیگر
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٩/۳٠
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
کشتی ارباب هنر
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/۸/٤
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
راه عشق
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٧/٢٠
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
آیین تقوی
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/٢۸
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
گوشه نشینان
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٢/۱٤
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
نوروز
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
باد نوروزی
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
قطعه
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
 

قطعه ای

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
ستاره ای بدرخشید
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٥
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
کار جهان سر آید
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
نغمه
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٤
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
سودای بتان
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
گل خندان
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
 

غزلی

از حافظ


 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
همای سعادت
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٧/۱۱/۱٩
 

غزلی

از حافظ

  • از دیوان حافظ

 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
چشم یاری
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
 

غزلی

از حافظ

  • از دیوان حافظ

 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
باد بهاری
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٥
 

غزلی

از حافظ

  • از دیوان حافظ

 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
فریادرسی می آید
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٧/٩/٢٩
 

غزلی

از حافظ

  • از دیوان حافظ

 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
نور خدا
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٧/۸/٢٥
 

غزلی

از حافظ

 

  • از دیوان حافظ

 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()
 
 
قطعات
نویسنده : شهاب استیری - ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۳٠
 

قطعات

از حافظ

  • از دیوان حافظ

 
ادامه مطلب...
comment دیدگاه ()