پست های ارسال شده در آدر سال 1390

فراقی

چه بی‌تابانه می‌خواهمت ای دوری‌ات آزمونِ تلخِ زنده‌به‌گوری! چه بی‌تابانه تو را طلب می‌کنم!   بر پُشتِ سمندی      گویی           نوزین که قرارش نیست. و فاصله تجربه‌یی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید